speaker-info

Psychobraní: Jarda

Na cestě za štěstím skrze sebezkušenostní workshop malování

Jmenuji se Jára a na cestě zotavení i sebepoznání pracuji již téměř 10 let. Prožil jsem těžké halucinace (paranoidní stavy, že se mi lidé snaží ublížit, sledují mě, chtějí mě zabít, tráví mi jídlo a pití), sebevražedné pokusy, hospitalizaci, byl zavřený doma několik týdnů. Navštěvoval jsem organizaci DPS Ondřejov, kde jsem díky individuálnímu přístupu začal poznávat sám sebe. Zažil jsem také několik psychiatrů, jejichž způsob léčby „dáme vám prášky a bude dobře“ mi byl bytostně nepříjemný. Proto jsem v procesu zotavení pokračoval bez odborné péče a následně se vrátil na terapie do Prahy.
Obrovský zlom nastal v mém životě, když jsem si začal uvědomovat sám sebe jako živou bytost. Už vím, že nejsem žádný symptom, diagnóza, či onemocnění!
Neužívám medikaci již řadu let a světe div se… jsem stále živ! Raduji se ze života, užívám si každé minuty – uvnitř i kolem sebe.
Již rok pracuji v organizaci Fokus Vysočina jako peer konzultant, kde jsem nablízku lidem s duševním onemocněním a sdílím s nimi možnosti v jejich cestě zotavení. Též jsem součástí sebeuvědomovacích i zážitkových skupin. Baví mě život samotný spojený s rodinou, hudbou, malováním i přáteli.

 

Na cestě za štěstím skrze sebezkušenostní workshop malování

Společně se zaměříme na naši jedinečnost a s tím související možnosti v cestě za štěstím, komplexním rámci svého prostředí i sociálních vazeb. Odpoutáme se od zažitých stereotypů v našem prostředí a prostřednictvím zážitku vytvoříme inspirativní prostředí, ve kterém bude mít každý účastník možnost vidět sám sebe v novém světle.

Workshop je zcela unikátní tím, že využíváme běžné techniky kresby tak, že všechny tyto techniky vedou k rozšíření vnímání v tzv. “flow” stavu. Je to stav, kdy dochází ke zklidnění a plné koncentraci při uvolnění těla i mysli, kdy jsme schopni přirozeně vnímat větší počet informací, a tudíž se přirozeně efektivněji rozhodovat a jednat.