speaker-info

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Uvádění do neštěstí

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (1961)

V letech 2005 – 2017 byl vedoucím Katedry psychologie FSS MU. Zabývá se dlouhodobě psychoterapií a kritickou psychologií. Je autorem knih z poslední doby: Jak se stát dobrým psychoterapeutem (2016) nebo Co je nového v psychologii (2017). Založil časopis věnovaný psychoterapii a v minulosti překládal z němčiny. Má rád hory, knihy, filmy, psaní a stavy štěstí.

 

Uvádění do neštěstí
Co nás uvádí do neštěstí? Kdo nás uvádí do neštěstí? Nový pohled na kdysi populární pojetí amerického „komunikačního“ psychologa rakouského původu Paula Watzlawicka, které vtělil do své útlé knížky Anleitung zum Unglücklichsein. Jaká vodítka jeho ironické varování dávalo psychoterapeutům? – A je dnes pohled psychologie na uvádění do šťastného stavu a na uvádění do neštěstí shodný s Watzlawickovým varováním (resp. návodem) z před několika desetiletí?