speaker-info

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Proč se radovat

Vladimír Smékal (15. 2. 1935) je emeritní profesor na Katedře psychologie FSS MU v Brně. Na univerzitě v Brně působí od roku 1958, odborník na psychologii osobnosti a na psychodiagnostiku. Před nástupem na fakultu pracoval jako psycholog v Záchytném dětském domově (dnes se toto zařízen nazývá Dětský diagnostický ústav).

Je autorem několika knižních publikací (učebnice „Pozvání do psychologie osobnosti” (tři vydání) a „Psychologie duchovního života”, a populárních prací „O lidské povaze”, „Víš, jak žít”, a téměř 300 studií publikovaných v odborných časopisech u nás i v zahraničí.

Absolvoval studijní pobyty v Moskvě, v Bristolu, v Poznani, ve Vídni (kde prošel intenzivním výcvikem logoterapie u Vikrota E. Frankla), a několik 14 denních výcvikových pobytů v zahraničí věnovaných adlerovské individuální psychologii.

 

Proč se radovat

Osnova

  1. Co je radost
  2. Čím je radost vyvolávána – zdroj radosti
  3. Druhy radosti
  4. Co je výsledkem radosti v našem životě
  5. Jak radost pěstovat

 

Motto

„Když se dostaví radost, měli bychom otevřít všechny dvéře, protože nikdy nepřichází nevhod.“ Arthur Schopenhauer

Krásně říká kouzelný koníček v pohádce Boženy Němcové Princ Bajaja, když se princ ptá: „Co je vlastně štěstí?“ „Štěstí je tvá radost, která nepřináší druhým smutek ani žal. To ostatní je sobectví“.

„Bůh změní náš osud a budeme se radovat“. (Žalm 53)

 

Co je radost?

Radost je příjemná pozitivní emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk, a na prožitek čisté lásky a sounáležitosti. Slabší formou radosti je spokojenost, silnější je extáze. Trvalejší formou radosti je pocit pohody, jádrem radosti je pocit štěstí. Součástí radosti je také zážitek krásy, i když se na to méně často poukazuje. Optimismus je základní životní postoj umožňující prožívat radost a štěstí. Pouhé vědění je pesimistické; optimismus je aktem víry a vůle, naděje a lásky.