speaker-info

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Na cestě do dospělosti: je třetí desetiletí života šťastné období?

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. působí na Katedře psychologie FSS MU v Brně a v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Je odborníkem v oblasti sociální a vývojové  psychologie. Je autorem publikací Cesty do dospělosti, Adolescence a více jak 270 odborných studií publikovaných v československých a zahraničních časopisech. V současnosti se výzkumně zaobírá otázkami vývoje v období adolescence, přechodem z adolescence do dospělosti a také psychologickými aspekty občanství a demokracie.

 

Na cestě do dospělosti: je třetí desetiletí života šťastné období?

Jak ukazuje řada sociologických a psychologických výzkumů,  období přechodu z adolescence do plné dospělosti se v posledních desetiletích výrazně prodloužilo. Někteří autoři ho označují jako specifickou etapu života (emerging adulthood), jiní mluví jen o „odkladu“ dospělosti.

Často se také diskutuje o tom, že mladí lidé mohou být ve třetí dekádě života zvlášť šťastní a spokojení. Mají před sebou dlouhou životní perspektivu, většina z nich má velkou svobodu volby a možností, jak se svým životem naložit. Závažná a nezvratná rozhodnutí odkládají až na počátek třicítky, baví je poznávat, zkoušet nové věci, relaxovat a „žít naplno“.  Co je ale kritériem šťastného života na vstupu do dospělosti?  Budeme prezentovat výsledky několika psychologických výzkumů, které dávají so souvislosti běžné každodenní aktivity a prožitky s pocitem vlastní ceny, pohody a životní spokojenosti.