speaker-info

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě

Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (*1965) se zabývá psychologií osobnosti, celoživotním vývojem člověka a osobní pohodou. Mezi jeho výzkumná témata patří rizikové a protektivní faktory vývoje v adolescenci, podmínky adaptivního fungování člověka v dospělosti a kvalita života dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Uvedená témata studuje převážně na podkladě longitudinálních studií. Je autorem či spoluautorem více než 160 vědeckých prací a autorem či editorem desíti monografií. V letech 20072017 byl ředitelem Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

 

Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě

První část přednášky se zaměřuje na dvě tradiční koncepce osobní pohody, subjektivní pohodu a psychologickou pohodu, představeny jsou i novější teoretické koncepce (S. Lyubomirsky, M. Seligman).Druhá část přednášky je věnována rozboru vztahů mezi osobností a osobní pohodou. V souladu se současným pohledem na úrovně osobnosti jsou analyzovány vztahy mezi osobní pohodou a osobnostními rysy, charakteristickými adaptacemi a osobními narativy. Závěrečná část přednášky se zabývá změnami v osobní pohodě a jejích složkách v průběhu života.