speaker-info

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě

Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (*1965) se zabývá psychologií osobnosti, celoživotním vývojem člověka a osobní pohodou. Mezi jeho výzkumná témata patří rizikové a protektivní faktory vývoje v adolescenci, podmínky adaptivního fungování člověka v dospělosti a kvalita života dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Uvedená témata studuje převážně na podkladě longitudinálních studií. Je autorem či spoluautorem více než 160 vědeckých prací a autorem či editorem desíti monografií. V letech 20072017 byl ředitelem Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.