speaker-info

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Dětství jako základna pro šťastný život

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. působí na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vede oddělení sociální psychologie. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Je řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Zajímá se o řečový vývoj dítěte, specifika otcovské a mateřské mluvy, řečový vývoj dítěte v bilingvním prostředí.

Dlouhodobě pracovala jako psycholog zaměřený na problematiku dětí v pěstounské péči a vytvořila metodiku pro učitele jak posilovat právní vědomí dítěte. Dosud má vlastní poradenskou praxi.

Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí, účastní se pravidelně mezinárodních odborných setkání i výzkumných aktivit.

 

Dětství jako základna pro šťastný život

Je dítě šťastné? Od jakého věku? Čím mohou rodiče jeho pocity v dětství ovlivňovat? Význam observačního učení. Význam sociálních vztahů v rodině. Vztah k sobě samému a schopnost vnímat své tělo a své potřeby. Širší vztahy – s přírodou, se zvířaty. Význam umění a vlastní aktivity a tvořivost. Rozvoj schopnosti vnímat své pocity. Specifika jednotlivých vývojových etap a pocity štěstí.