speaker-info

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Štěstí, co je štěstí? Více otázek než odpovědí...

Jiří Šípek vystudoval psychologii na FF UK. Zpočátku se věnoval sociální psychologii (neverbální komunikace) a později pracoval ve Fakultní nemocnici na Vinohradech, v Psychiatrickém centru Praha a také na klinice ESET jako klinický psycholog a psychoterapeut. V současnosti je členem katedry psychologie FF UK. Učí také na DAMU, kde studoval scénickou tvorbu a teorii scénické tvorby. Na AMU byl také jmenován profesorem dramatického umění. Věnuje se psychologii dramatické tvorby a umění a také psychoterapii.

 

Štěstí, co je štěstí? Více otázek než odpovědí…

Patří štěstí do oblasti psychologické vědy?

Jak dlouho trvá štěstí?

Štěstí: Teď a tady, anebo všude a stále?

Bdělost, toť vše?

Metafory štěstí

Zatančit štěstí?