speaker-info

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Štěstí je jen „muška zlatá“

Narozena 23. 10. 1946, matka tří dětí.

Vystudovala jsem FF UK a FTVS UK, obory: občanská nauka, čeština a tělesná výchova. Zajímám se o fenomenologii, jinak přednáším dějiny filosofie, tělo a tělesnost, etiku, fenomenologii a další. Přednáším filosofii na Pedagogické fakultě, na Husitské teologické fakultě a na PVŠPS.

 

Štěstí je jen „muška zlatá“

Jde o ontologický komparativ, v němž člověk může mít málo bytí, více a nejvíce, to vše se dá filosoficky vysvětlit jako rozdíl mezi životem poživačným, politickým a teoretickým. Filosoficky je štěstím schopnost žít z nejvlastnějších možností, které můžeme v sobě objevit jen v ontologické nouzi, nestačí jen ontická nouze, která je dnes prostředkem pro prožívání intenzity života, tj. rauše. V podstatě jde o fenomenologický výklad tohoto fenoménu.