speaker-info

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Výraz tváře a subjektivně prožívané štěstí 

Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007-8 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008-9 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

 

Výraz tváře a subjektivně prožívané štěstí 

V přednášce bude shrnuta neurobiologická koncepce depresivní poruchy a význam, jaký má pro vnitřní pocit prožívaného štěstí četba emocí v tvářích jiných lidí. Emoce budou popsány jako filtry, nastavené mezi vnějším a vnitřním světem tak, že propouštějí s náladou kongruentní informace a filtrují informace inkongruentní.