speaker-info

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

Odolností ke štěstí a zpět

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph. D., absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a prezenční studium v doktorském programu na katedře psychologie FF UK, obor sociální psychologie.

Věnuje se výuce psychologie, psychodiagnostice a poradenství, pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie FFUK. Dlouhodobě se zaměřuje na vývoj předškolních dětí, zvláště vývoj psychické odolnosti dítěte. Je autorkou řady publikací. Také se věnuje převodu diagnostických metod z němčiny do češtiny především ve spolupráci s Testcentrem.  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simona-hoskovcova-206ba424/

 

Odolností ke štěstí a zpět

Budování psychické odolnosti je jak v populární, tak odborné literatuře citováno jedním dechem. Jednou se mluví o štěstí jako podmínce psychické odolnosti, jindy o psychické odolnosti jako podmínce prožívání štěstí. Zdá se tedy, že je tu jakási reciproční podmíněnost mezi oběma faktory. Co si však počneme třeba s „nešťastnými moralisty“, kteří s velkou odolností drží své morální standardy, zatímco se jim bezskrupulózní jedinci smějí? Odolnost jistě může existovat bez prožívaného štěstí u lidí, kteří zažili hluboké trauma či ztrátu, protože jim pomáhá žít dál. A jak si vysvětlíme štěstí jedinců, kteří jsou z objektivního hlediska zranitelní – třeba děti šťastně výskající při hře s balónem v troskách domů po bouři Katrina?