speaker-info

PhDr. Mgr. Daniel Heller

Štěstí v dějinách psychologie

PhDr. Daniel Heller (10. 12. 1950) vedl v letech 1993-2002 pražskou pobočku Psychologického ústavu Akademie věd ČR. Učil a učí psychologii (mimo jiné předmět Dějiny psychologie) na několika domácích i zahraničních vysokých školách, v současné době na dvou pražských katedrách psychologie: Filozofické fakultě UK a Provozně-ekonomické fakultě ČZU. Od roku 1990 je výkonným redaktorem časopisu Československá psychologie. V roce 2014 byl zvolen předsedou Českomoravské psychologické společnosti. V roce 2016 publikoval se Simonou Hoskovcovou a Jiřím Hoskovcem knihu „Dějiny české a slovenské psychologie“.

 

Štěstí v dějinách psychologie

Prezentován bude historický přehled pojetí štěstí u myslitelů, kteří se tímto pojmem zabývali. Byli to především filozofové a později psychologové, ale i literáti a další umělci. Mezi prvními byli řečtí filozofové Platon a Aristoteles, ale tématika hledání štěstí provází dějiny celé naší civilizace, která od antiky rozlišuje jeho dvojí význam – štěstí a blaženosti (např. v řečtině eutychia a eudaimonia, v latině fortuna a beatitudo, ve francouzštině bonne chance a bonheur a v angličtině luck a happiness). Ve dvacátém století se štěstí stalo předmětem psychologického zkoumání. Vědecký výzkum štěstí probíhá zejména ve dvou liniích:

  1. Psychologické výzkumy pocitu štěstí a hledání korelací tohoto pocitu s jinými veličinami.
  2. Neurobiologický výzkum fyziologických příčin a podmínek štěstí.

V první linii přispěl jeden z nejvýznamnějších anglických sociálních psychologů dvacátého století Michael Argyle (1925-2002) k tématu „psychologie štěstí“ v roce 1987 zakladatelskou knihou nazvanou prostě „The Psychology of Happiness“, ve které publikoval a kriticky zhodnotil rozsáhlá data z empirických výzkumů štěstí, které je zřejmě podporováno mezilidskými vztahy, vírou, cvičením, hudbou a dalšími druhy umění, úspěchy atd., ale pravděpodobně ne bohatstvím.