speaker-info

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.

Štěstí a peníze

Eva Höschlová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde také následně obhájila doktorát. Dnes tu vyučuje předměty zaměřené na psychodiagnostiku, psychometrii a ekonomickou psychologii. Dlouhodobě se zabývá vývojem diagnostických metod a také převodem kvalitních zahraničních metod do českého prostředí. Víc než deset let ve společnosti QED GROUP pomáhá jednotlivcům, týmům i společnostem objevovat nové cesty, jak lépe (spolu)pracovat, jak zvládat změnu a jak být v práci šťastnější.

 

Štěstí a peníze

Možnost mít více peněz je pro mnoho lidí synonymem možnosti být šťastnější. Svět se nám díky nim otevírá, můžeme si toho více dovolit, můžeme si vybírat z více příležitostí, můžeme být svobodnější. Co ale dosavadní výzkumy na poli ekonomické psychologie a behaviorální ekonomie zjistily o vztahu peněz a osobního štěstí? Opravdu je to tak, že čím jsme bohatší, tím jsme šťastnější? Je možné být šťastný, když o něco přicházím, když se mi stalo něco zlého? A jak je to vlastně s tou možností koupit si štěstí za peníze? Že by to přece jen nějak bylo možné?