speaker-info

PhDr. Mgr. Lukáš Man

Běh jako recept na štěstí v léčbě závislosti?

Poté, co jsem dokončil v roce 2010 studium reklamy a marketingu na FMK UTB ve Zlíně, uvědomil jsem si, že v tomto oboru patrně nebudu dlouhodobě šťastný. Z tohoto důvodu jsem se přihlásil na studia psychologie, která jsem dokončil na FF UP v Olomouci začátkem roku 2015. Následně jsem hned nastoupil do praxe a poslední tři roky tak působím v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Zde jsem se zprvu věnoval pacientům na oddělení závislostí, nyní se snažím psychoterapeuticky léčit pacienty ochranných sexuologických léčeb. Občas tuto náročnou, avšak smysluplnou práci doplním službou na Centru Krizové Intervence. To co mě (mimo jiné) také činí šťastným, je zlepšovat se v oboru. I proto jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v Existenciální analýze a logoterapii. Absolvoval jsem výcviky např. v Komplexní krizové intervenci, Hypnóze, Práci s tělem aj.

 

Běh jako recept na štěstí v léčbě závislosti?

Přednáškou se pokusím představit jeden ze svých „běžeckých projektů“, který byl implementován do dlouhodobé léčby závislosti v terapeutických komunitách Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Cílem tohoto projektu bylo zjistit, jestli má vytrvalostní běhání klientů vliv na jejich spokojenost a štěstí v léčbě. Závislost se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání a její léčba by měla být dlouhodobá, intenzivní a respektovat komplexnost nemoci. Terapeutická komunita nabízí klima pro růst a zrání prostřednictvím sociálního učení v kontextu vymezeném jasnými pravidly. Pěstování sportu vytváří fyzickou zdatnost, která je spojena s dobrým emocionálním zdravím… a právě zdraví je zásadním aspektem spokojenosti v životě. Jaké jsou tedy oblasti života, které prošly největší pozitivní změnou poté, co začali klienti léčby závislosti pravidelně běhat…?