speaker-info

Patrik Procházka

Štěstí není muška zlatá / Jak být skvělý

V dětství si uvědomil, že se velmi málo lidí usmívá; místo radosti z každého okamžiku života mnohem častěji upřednostňují úpřimnou naštvanost, která je pro ně zdánlivě přirozená. Zoufale touží být normální, soběstační, nezávislí a zároveň šťastní. Věří, že jejich život je tvořený limity a s tímto omezením také žijí. V přesvědčení, že mračení se nás ke štěstí dovést nemůže, zatímco úsměv ano, si snil vlastní svět; svět, ve kterém lidé netouží být normální, nebo soběstační a nezávislí od druhých, ani nejsou rozdělováni podle rasy, vlastností nebo víry, ale naopak jsou si navzájem výjimeční. Přirozené je si pomáhat, doplňovat se. Přirozené je žít vrcholově a smát se.

Patrik Procházka, psycholog a motivátor, po absolvování Gymnázia Open Gate vycestoval do Spojených států, kde díky podpoře nadací Bakala Foundation a The Kellner Family Foundation dokončil svá studia v oboru psychologie na Lynn University v Boca Ratonu na Floridě. Podílí se na řadě projektů a vede svou soukromou psychologickou praxi. Při ní a také na svých přednáškách na školách a ve firmách vede za pomoci svých jedinečných životních zkušeností k poznání, že v životě je možné to, co si přejeme. Že nezáleží, v jaké životní situaci se nacházíme, ale na naší vnitřní jistotě a víře, že vše jednoduše má svůj úžasný smysl. Jeho ,,vlastní svět“ se postupně stal realitou, o čemž svědčí i to, že pod jeho křídly vzniká nové náboženství – církev smíchu, která šíří úsměv, přirozený výraz lidské tváře, jenž nás spojuje bez ohledu na naše další vyznání.

Patrik pomáhá lidem dívat se na situace v životě jinak: ,,Můj život by už od začátku výjimečný; pády jsem se naučil brát s úsměvem – naučilo mě to, že právě úsměv je to, co mi pomůže najít sílu a podporu vstát a jít dál.“

 

PŘEDNÁŠKA: Štěstí není muška zlatá

Z pohledu psychologa nepovažuji štěstí za zlatou mušku, která by měla křídla, sem tam přiletěla a zase odletěla. Štěstí, nebo také radost z toho, co přichází (a co nám vychází), je v nás, je naším základním stavebním kamenem. Jsou to také hormony v našem mozku, jejichž tvorbu může vyvolat naprosto cokoli, třeba i to, že spadneme a zase vstaneme, nebo že se na někoho usmějeme a on nám úsměv opětuje. Tyto hormony se nám v hlavě nevytvoří samy, jinak řečeno, žádný zázrak se nestane, dokud se o něj nepokusíme a nezasloužíme si jej. Potřebujeme k tomu odbornou podporu. Jelikož štěstí není zlatá muška, kterou bychom si zavřeli do krabičky a drželi ji tam navždy, neexistuje ani zaručený způsob, jak jej udržet. Je vůbec něco, co se v životě udržet dá? Postava, práce, rodina, vztahy, pes na vodítku, moč…. všechno nám v životě může utéct, proto bychom si toho měli užívat a vážit si toho, dokud to máme. A když už to nemáme, nebrečet a užívat si, co nám daný stav přináší. Přednáška osvětlí, jak na to.

 

WORKSHOP: Jak být skvělý

Často za mnou chodí lidé s tím, jak krásně jsem ve své přednášce spojil rovnou několik knížek o štěstí a osobním rozvoji, které četli. Přiznám se, že se mi to daří, aniž bych je přečetl já sám. Našel jsem totiž klíč v přirozenosti. Aniž bych se snažil chytat zlaté mušky nebo věřit na zázraky, umím najít štěstí v každé situaci. Každý z nás má tuhle schopnost v sobě. Ve své praxi pomáhám lidem ji najít a naučit se ji používat v každodenním životě, vyrovnat se s každodenními změnami nebo třeba zaujmout a být více atraktivní, cítit se skvěle – být skvělý. Pojďme si společně vyzkoušet, jak to funguje.