speaker-info

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Tři možnosti, jak přistupovat k emocím

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Do roku 2006 byl vědeckým sekretářem Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti. V roce 2016 obdržel Cenu Adiktologie. Do konce roku 2016 pracoval jako primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. Od roku 2017 je zde na částečný úvazek jako emeritní primář.

Napsal více než 30 knih o léčení návykových nemocí, józe, relaxaci, zvládání stresu sebeovládání, zdravých emocích atd. Řada z nich vychází v opakovaných vydáních. K nejnovějším titulům patří „Kudy do pohody“, „Jak být milejší“ a „Střízlivě, většinou vesele“. Kniha „Kudy do pohody“ získala ve své kategorii ocenění „Česky bestseller 2016“.

 

Tři možnosti, jak přistupovat k emocím

První možností je dávat emocím volný průchod. To s sebou kromě interpersonálních problémů přináší v případě negativních emocí i zdravotní rizika.

Druhou možností je emoce potlačovat. Nedostatečně uvědomované emoce zvyšují riziko psychosomatických onemocnění a působí interpersonální a komunikační problémy.

Třetí možností, kterou se budeme zabývat důkladněji, je uvědomovat si emoce a kultivovat ty zdravé, např. laskavost nebo vděčnost. Zdravé emoce působí příznivě na tělo i psychiku a usnadňují komunikaci.