speaker-info

Mgr. Ondřej Kácha

(Ne)štěstí v designu veřejných služeb

Ondřej absolvoval studium na Psychologickém ústavu FF MU. Jeho hlavní oblastí zájmu je aplikace poznatků z behaviorálních věd ve veřejných službách, jako je zdravotnictví, městká samospráva a podpora udržitelného rozvoje. Část jeho studií strávil na Univerzitě v Groningenu (Nizozemí) a Univerzitě v Cambridge (Velká Británie), kde se nyní angažuje jako výzkumný spolupracovník v Policy Research Group. Koordinoval evropský program pro studenty psychologie Junior Researcher Programme a je jedním ze spolu-zakladatelů platformy PsyHub, která sdružuje aktivní studenty psychologie v ČR. V současné době pracuje v inovační agentuře IdeaSense.

 

(Ne)štěstí v designu veřejných služeb

Každý z nás potřebuje během konference trochu odpočinku. Příspěvek nabízí příležitost k intelektuálnímu vydechnutí a načerpání sil během vědeckého programu. Společně zhlédneme úsměvné video-ukázky z běžného života lidí po celém světě. V hlavní roli hrají: sociální konformita, selektivní pozornost a efekt rámování (framing) – psychologické fenomény, které přivádějí vnějšího pozorovatele k smíchu a systémy zacházející s člověkem jako racionálním stvořením k šílenství. Ukázky postupně navrší základnu hlavní myšlence konferenčího příspěvku: Ať už navrhujeme školy, letiště či třeba stánky se zdravým občerstvením a chceme jejich uživatele učinit šťastnými, musíme s jejich typicky lidským způsobem uvažování počítat.