speaker-info

Mgr. Monika Stehlíková, MBA

Čím si bráníme ve štěstí? 

Mgr. Monika Stehlíková, MBA je psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odevzdání ACT), lektorka a pedagožka. Ve své psychoterapeutické praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé. Této problematice věnovala již dvě populárně-naučné publikace: Život s vysokou inteligencí – Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě – Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu (Grada Publishing, 2016, resp.2018). Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz.
Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro děti, tak dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele. Mezi prvními v ČR získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem „Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků“.
Její odbornost je úzce spojená s frankofonním prostředím: v metodě mindfulness se vyškolila ve Francii, v terapii ACT na (bývalém) Institutu pro kontextuální psychologii v Quebecu.
Příležitostně publikuje a přednáší.
 
.
.
 
Čím si bráníme ve štěstí? 
.
 „Jednoho dne jsem zjistil/a, že pro to, abych si šel/šla za tím, co je pro mě důležité, nemusím čekat, až zmizí překážky, ale že se můžu i s překážkami, když si je uvědomím a přijmu je, naučit žít život, který si z celého srdce přeju.“ terapie ACT v kostce
1. Nadměrně kontrolujeme.
2. Nedostatečně prožíváme přítomnost.
3. Bojujeme s obsahem svého vnitřního prostoru.
4. Nezdravě se vyhýbáme negativní životní zkušenosti.
5. Příliš dáme na své destruktivní a negativní myšlenky.
6. Jsme málo vděční za to, co máme: pozitivní stránky života bereme jako samozřejmost (hedonická habituace atp.)
7. Nejsme k sobě dostatečně laskaví.
8. Nedostatečně definujeme své životní hodnoty
9. Vymlouváme se sami před sebou a bojíme se vystoupit z konformity.