speaker-info

Mgr. Jan Hrabík

Pocit štěstí jako měřítko úspěchu v leadershipu

Jsem člověk, který pomáhá lidem kolem sebe nalézt cestu ke svému celostnímu zdraví. Dělám to proto, že nastoupení na tuto cestu vytváří výrazný pozitivní efekt na okolí tohoto cestovatele. Pohybuji se v kontextech všech souvisejících oborů a mám rád lidi. Proto je mým způsobem, jak vytvářet změnu, vlastní příklad, vedení týmu vlastní společnosti a výběr projektů se sociálním dopadem.
Vystudoval jsem FTVS UK a od té doby se věnuji vzdělávání v oblasti sportu a zdraví s přesahem do moderních přístupů k vedení lidí. Již deset let se snažím ve svém týmu prosazovat a experimentovat s horizontální strukturou řízení, mentoringem, koučinkem, prací se zodpovědností a – pocitem štěstí.
Pocit štěstí jako měřítko úspěchu v leadershipu
Abyste mohli někoho vést, potřebujete se naučit vést sami sebe. Abyste mohli vést sebe, musíte vědět proč a jak a taky to dokázat přenést na někoho druhého. Na mé přednášce vám popíši mých posledních 10 let na mé cestě leadera týmu a sama sebe. Přiblížím vám svou představu o “organizaci budoucnosti”. Pokusím se shrnout své zkušenosti, studium a soubor zdrojů a protnout všechny oblasti, které je třeba brát v úvahu při práci ve skupině, a zároveň konkrétně popíši i systémy, které používám já.
Z mé přednášky byste si měli odnést větší rozhled, pár odpovědí a soubor teoretických i konkrétních námětů na (sebe)řízení, pocit, že to opravdu jde a – pocit štěstí, že vámi investovaný čas byla dobrá volba.