speaker-info

Mgr. Ivana Fabianová

Pozitivně-psychologické intervence v terapii a koučování

Ivana Fabianová působí jako interní doktorand na Katedře Psychologie FF UK, specializuje se na psychologii práce a organizace, a zároveň pracuje jako konzultant a analytik ve společnosti QED GROUP. Ve své praxi se zabývá prověřováním účinnosti psychologických intervencí, psychodiagnostikou, prací se sociomapami, psychologickým koučováním a školením. Na Katedře Psychologie, kromě předmětů zaměřených na metodologii, učí také Psychologii vyjednávání a Pozitivní psychologii.

 

Pozitivně-psychologické intervence v terapii a koučování

Cílem workshopu je seznámit účastníky s technikami práce s klientem, které zvyšují jeho prožitky štěstí a životní spokojenosti. Workshop bude nabitý aktivitami, které si účastníci sami vyzkouší a následně je mohou aplikovat ve své psychologické praxi. Půjde například o rozvoj silných stránek osobnosti, podporu prožívání pozitivních emocí, zvyšování prožitku flow či vytváření a udržování pozitivních vztahů. Setkání také nabídne možnost vyzkoušet si nástroje měření životní spokojenosti.