speaker-info

Mgr. BcA. Petra Doležalová, MBA

Dhamma for dummies: Meditací ke štěstí & Z hlavy do těla... a za jeho hranice

Petra Doležalová původně vystudovala Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK, Obchodní administrativu na University of Greenwich a Taneční divadlo na Taneční akademii v nizozemském Tilburgu. Po několika cenných leč nepříliš naplňujících letech v korporátním prostředí se rozhodla hledat smysluplné zapojení v oblasti umění a pomáhajících profesí. V loňském roce na FF UK dokončila studium Sociální pedagogiky a aktuálně zde pokračuje ve studiu jednooborové Psychologie. Je absolventkou několika koučovacích kurzů, ročního výcviku v relaxačních technikách a frekventantkou pětiletého systematického výcviku v Gestalt terapii. V současnosti působí jako taneční a sociální pedagožka a začínající psychoterapeutka. Dlouhodobě se zabývá sebezkušenostní prací s tělem, vyučuje taneční a další pohybové techniky a (kontaktní) improvizaci. Jako dobrovolnice se věnuje zážitkovým formám interkulturního vzdělávání zahraničních středoškolských studentů na dlouhodobých pobytech v ČR.

Workshop 1. Dhamma for dummies: Meditací ke štěstí

Chceš umět lépe regulovat své emoce a myšlenky jako například hněv, impulzivitu a (sebe)kritičnost? Přeješ si zlepšit pozornost, uvědomění, paměť a častěji si užívat vnitřního klidu a harmonie? Láká tě vidět realitu takovou, jaká ve skutečnosti je? Pak zkus pravidelně meditovat. Fakt, že mnohé pozitivní účinky meditace jsou podepřeny nesčetnými vědeckými studiemi, v dnešní době už není třeba připomínat. Bez vlastního prožitku jich však nemáme šanci dosáhnout.
Do začátku nebo upevnění vlastní pravidelné meditační praxe tě může motivovat účast na bezplatném 10denním intenzivním kurzu meditační techniky Vipassana podle renomovaného učitele S. N. Goenky v jednom z více než tří set Dhamma center po celém světě. Spousta z těch, kteří jím dosud prošli, tvrdí, že pro ně byl jednou z nejnáročnějších a zároveň nejcennějších zkušeností jejich života.
Ať už jsi v meditaci pokročilý, (věčný) začátečník či jen zvědavý zájemce, případně už vážně uvažuješ o své účasti na tomto kurzu, tak v průběhu této dílny se dozvíš, co tě během něj čeká a nemine, včetně zcela praktických tipů, jak ho celý ve fyzickém i mentálním zdraví přežít a zároveň si z něj co nejvíc odnést. V neposlední řadě si tuto techniku vyzkoušíš na vlastní kůži.
S sebou: pohodlné oblečení, špunty do uší a (meditační) polštářek na sezení.

Workshop 2. Z hlavy do těla… a za jeho hranice
Spousta z nás tráví většinu dne v myšlenkách – v rekapitulacích již uplynulých událostí nebo přípravou na ty budoucí – zkrátka v hlavě. Pokud to přeháníme, můžeme se stát náchylnější vůči depresím a úzkostem.

Jaké to ale je, zaměstnáme-li své tělo i mysl plně v plynoucí přítomnosti? Jak to, co v určitém okamžiku pociťujeme, ovlivňuje hudba a přítomnost druhých? Do jaké míry s nimi dokážeme komunikovat beze slov? Může nám naše vlastní tělo být dobrým přítelem a rádcem a tělo druhého člověka užitečným pomocníkem? A může nás pohyb v kontaktu s druhými činit šťastnými?
Tato zážitková sebezkušenostní dílna kontaktní improvizace a práce s tělem, při níž účastníci využívají vzájemných impulzů a sdílení váhy těla, je inspirována mimo jiné technikami využívanými v současném tanci neboli contemporary a tanečně-pohybové terapii. Je určena pro všechny s chutí uvolnit, aktivizovat, lépe prozkoumat a užít si své tělo a jeho reakce za přispění přímého a zároveň bezpečného fyzického kontaktu s ostatními.
Budeme pracovat naboso nebo v ponožkách a částečně vleže na zemi, proto prosím přijďte v pohodlném volnějším oblečení (ideálně dlouhé rukávy a nohavice).