speaker-info

Ing. Václav Toman

Moje cesta od pozitivní psychologie k mindfulness

Václav Toman je absolventem VŠE, obor Podniková ekonomika a management, s vedlejší specializací Manažerská psychologie a sociologie. Prošel půlroční stáží na San Francisco State University, kde absolvoval kurz aplikované psychofyziologie pod vedením světového experta Erika Pepera, Ph. D. Absolvoval certifikované kurzy mindfulness – Relational Mindfulness Training a Mindfulness-Based Stress Reduction. Dnes školí mindfulness a je autorem blogu o osobním rozvoji Perkman.cz. V červenci 2017 vydal Knihu úspěchů, což je praktický nástroj, který pomáhá lidem budovat všímavost k pozitivním prožitkům a vytvářet si tak vlastní galerii úspěchů a radostí.

Moje cesta od pozitivní psychologie k mindfulness
Pozitivní psychologie je směrem, kterým nám má pomoci být šťastnější. Jednotlivé intervence jsou jednoduché a snadno aplikovatelné. Někdy to však může mít svoje úskalí. Jak jsem se naučil používat intervence pozitivní psychologie a s jakými nástrahami jsem se přitom potýkal? Další metodou, která nám má zvýšit prožívané štěstí je mindfulness. Proč jsem nakonec začal mindfulness praktikovat? Přednáška zaměřená na praktické přístupy. Jak můžete pozitivní psychologii začít používat i vy? A na co si možná dát pozor?