speaker-info

Bethany Butzer, Ph.D.

Creating a Life you Love

Bethany Butzer is an author, speaker, researcher and lecturer at the University of New York in Prague. The majority of Bethany’s professional work involves teaching, writing, and doing research in the field of positive psychology, which emphasizes the development of human strength and potential. She received her PhD in psychology from the University of Western Ontario, Canada. Bethany has worked in the corporate world and in academia, and she has also spent several years as an entrepreneur. From 2013 to 2015 she was a postdoctoral research fellow at Harvard Medical School, where she studied the effects of yoga in school settings. Bethany currently lives in Prague, where she is teaching an undergraduate positive psychology course at the University of New York in Prague and continuing to study yoga and mindfulness for youth.

 

Bethany Butzer je autorkou, řečnicí, výzkumnicí a přednášející na University of NY v Praze. Hlavní náplň její profesní činnosti zahrnuje výuku, zkoumání a psaní na poli pozitivní psychologie, která zdůrazňuje vývoj lidské síly a potenciálu. Svůj titul PhD získala v oboru psychologie na University of Western Ontario v Kanadě. Bethany pracovala jak v korporátním světe, tak v akademickém světě a také se několik let věnovala podnikání. V letech 2013-2015 byla postgraduální výzkumnicí na Harvard Medical School, kde zkoumala vliv jógy ve školním prostředí. V současnosti žije Bethany v Praze, kde vyučuje kurz pozitivní psychologie pro pregraduální studenty na University of NY v Praze a pokračuje ve svém studiu jógy a mindfulness z hlediska mládeže.

 

 

Workshop: Creating a Life you Love: The Science and Practice of a Life Well-Lived 

Many people go through the routines of their daily lives without experiencing a sense of happiness or meaning. This workshop will provide tips and exercises to help participants contemplate their passion/purpose and understand the role of happiness in creating a life well-lived.

In this workshop, participants will:

 • Learn about recent theories and perspectives on happiness from the field of positive psychology.
 • Learn how to apply these positive psychology principles in their daily lives.
 • Learn tips to cope with the non-linear career path involved in following their dreams.
 • Learn how to handle failure and discover their distinct skills.
 • Get clear about their dream through questions and exercises that will help them uncover their passion.
 • Learn about my unique journey toward creating a life I love.

Participants will leave this workshop with clear ideas about how to move forward to create greater happiness and meaning in their lives.

 

Workshop: Vytváření života, který milujete: Věda a praxe dobře prožitého života

Mnoho lidí prochází rutinami denního života bez prožívání štěstí nebo smyslu. Tento workshop poskytuje tipy a cvičení, které účastníkům pomohou posoudit jejich vášně/smysl a porozumět roli štěstí při utváření dobře prožitého života.

Obsahem workshopu bude:

 • Současné teorie a perspektivy štěstí v rámci pozitivní psychologie.
 • Aplikace výše zmíněných poznatků pozitivní psychologie v každodenním životě.
 • Tipy, jak se vyrovnat s překážkami na cestě za vašimi sny.
 • Rady, jak zvládnout neúspěch a objevit nové dovednosti.
 • Ujasnění vlastních snů skrze otázky a cvičení, které pomohou odhalit vaše touhy.
 • Poznání mojí jedinečné cesty k vytvoření života, který miluji.

Účastníci odejdou z workshopu s jasnými představami o tom, jak se posunout blíže k vytvoření většího štěstí a smyslu v jejich životě.