Mgr. Lukáš Mareš: Filosofická konzultace jako péče o duši člověka

Mgr. Lukáš Mareš je studentem doktorátu filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Jeho hlavní badatelskou oblastí je filosofie sportu a filosofická praxe (filosofické konzultace, filosofické workshopy). Ve svých pracích se doposud zaměřoval na sport v antickém Řecku a na filosofický rozbor sportovní aktivity jako takové. V minulosti aktivně hrál lední hokej v Českých Budějovicích, jako junior strávil sezonu v americké juniorce. Momentálně působí jako filosofický konzultant a mentální kouč pro českobudějovickou hokejovou mládež. Pokouší se přenášet filosofii do praxe a objevovat její přínos pro životní spokojenost a naplněnost člověka.

 

Abstrakt:

Při pohledu na filosofii, jak je rozvíjena ve školním a dále univerzitním prostředí lze nabýt dojmu, že se jedná o historický výklad myšlenek předchozích myslitelů či o vytváření abstraktních systémů nabízejících určitý výklad světa. Kromě této své stránky má ovšem filosofie hluboký praktický rozměr. Poskytuje člověku možnost poznávat a rozvíjet sebe sama, orientovat se ve světě a žít smysluplný život. Filosofii zaměřenou na poznávání a rozvoj sebe sama ve světě označuji jako filosofickou praxi. Její kořeny lze nalézt v antice, kde spolu s P. Hadotem můžeme filosofii označit za existenciální volbu a určitý způsob života. V 80. letech 20. století vzniká tzv. filosofické poradenství, které se obecně řečeno zaměřuje na práci s člověkem a jeho životním směřováním. Touto intencí odkazuje k období antiky, kde filosofové jako Sókratés, Platón či Epikúros usilovali o určitý způsob života odrážející jejich životní filosofii. V dnešní době existuje řada tzv. filosofických praktikantů (poradců či konzultantů), kteří filosofii pojímají po antickém vzoru jako cestu poznání a rozvoje člověka. Mezi nejznámější patří Lou Marinoff, Oscar Brenifier, Ran Lahav, Shlomit Schuster či Peter Raabe. V práci s klientem se zaměřují na to, co můžeme po vzoru Patočky označit jako péči o duši.

Můj příspěvek se zaměří na konkrétní složku filosofické praxe, a to na tzv. filosofickou konzultaci. Postupně představím, co filosofická konzultace je, jaká je její struktura a smysl, a rovněž se zaměřím na její vymezení vůči psychoterapii. V příspěvku využiji jak dostupnou českou i zahraniční odbornou literaturu, tak osobní zkušenosti ze své praxe filosofického konzultanta a mentálního kouče.