Bc. Lenka Kristlová, Mgr. Jana Trtílková: Síla vděčnosti jako cesta ke svému srdci

Bc. Lenka Kristlová

Lenka v roce 2018 úspěšně ukončila bakalářské studium psychologie na Univerzitě Palackého a nyní pokračuje v magisterském studiu. Na Katedře psychologie FF UP funguje již čtvrtým rokem jako pomocná vědecká síla. Působí jako lektorka v „Dove – projekt sebedůvěry“ a je aktivní dobrovolnicí v organizaci Nevypusť duši, z.s.. Pravidelně se účastí různých kurzů, které rozšiřují její psychologické schopnosti. Jedním z posledních je projekt Philipa Zimbarda „HIP – Heroic Imagination Project“. V rámci psychologie se zajímá o oblasti pracovní psychologie, školní psychologie a psychoterapie. Energii nalézá především v hudbě – věnuje se zpívání, tančení swingu a hře na klavír. Na své cestě životem se snaží posouvat vlastní hranice a neustále poznávat jak samu sebe, tak celý okolní svět.

Mgr. Jana Trtílková

Mgr. Jana Trtílková je absolventkou jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde dále pokračuje v prezenčním studiu doktorského programu Humanitní studia. V současnosti se výzkumně zabývá tématem hlubšího porozumění zkušenostem, které mají děti a mladí lidé s neurologickým onemocněním epilepsií a jejich rodiče. Mimo univerzitu pracuje jako krizový intervent pro Charitu Olomouc. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze. Věnuje se oblasti duševního zdraví, jeho osvětou a prevencí, je aktivní dobrovolnicí v organizaci Nevypusť duši, z.s..

Abstrakt:

Vděčnost je kladná emocionální odpověď, která je klíčem k životní spokojenosti. Z výzkumů vyplývá, že praktikováním vděčnosti se snižuje pocit úzkosti, strachu a naopak se zlepšuje fyzické i duševní zdraví. Učit se vděčnosti nás vede k uznávání toho, čeho si ceníme na sobě samých, druhých lidech, přírodě či okolním světě.

Na workshopu účastníci získají základní teoretické informace i praktické návody, jak praktikovat vděčnost v osobním životě. Během workshopu proběhne ukázka základních technik orientovaných na praktikování vděčnosti. Účastníci si budou moci vyzkoušet meditaci vděčnosti.