Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.: Mezi spokojeností a vyhořením: profesní well-being českých učitelek a učitelů na ZŠ

Působí na katedře psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sociální a pedagogickou psychologií a psychologií genderu. Výzkumně řeší témata týkající se učitelství (profesní spokojenost, syndrom vyhoření, kolegiální podpora),genderové socializace (genderové členění her a aktivit, vztahy vgenderově smíšených kolektivech, homofobie ve školách) a školního učení(vliv mimoškolní zkušenosti na efektivitu školního učení). Podílí se naprakticky orientovaných projektech týkající se učitelského profesníhorozvoje a rovnosti ve vzdělávání. V roce 2015 spoluzakládala a dodnes působí v odborném týmu mentoringové LGBT poradny Sbarvouven.cz.

 

Abstrakt:

Syndrom vyhoření představuje velké riziko ve všech pomáhajících  profesích, včetně učitelství. Jeho důsledky pro kvalitu vztahů s dětmi a pro efektivitu výuky jsou velmi negativní, a proto je důležité hledat cesty, jak podpořit vyučující, aby se vyhoření dokázali bránit.  Přirozenou ochranou proti vyhoření by měla být profesní spokojenost,  protože snižuje reálnou sílu stresorů a zvyšuje šanci na pozitivní reinterpretaci prožívané zátěže. Logickou otázkou pak je, co odlišuje vyučující, kteří jsou ve svém povolání spokojeni a kteří naopak propadají chronickému stresu a rozvíjí se u nich syndrom vyhoření. Odpověď přinesl největší výzkum učitelského vyhoření v českém prostředí, který provedl psychologický tým z Pedagogické fakulty a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v letech 2017-2018. V příspěvku budou představeny deskriptivní míry syndromu vyhoření a profesní spokojenosti a s nimi souvisejících klíčových faktorů (zejména copingové strategie a sociální opora). Hlavní pozornost ale bude věnována vzájemným vztahům mezi sledovanými proměnnými.