Ing. Martin Zikmund: Jak přežít rakovinu

Martin Zikmund je autorem projektu Jak přežít rakovinu, který má za cíl být průvodcem pro onkologicky nemocné. Je absolvent rogeriánského výcviku a Pražské psychoterapeutické fakulty. V rámci magisterského a doktorského studia na FEL ČVUT se zabýval oblastí bionanomedicíny se zaměřením na nádorová onemocnění.

Abstrakt:

V České republice každý rok zemře téměř čtvrtina lidí na rakovinu. Nádorové onemocnění je každoročně nově diagnostikováno u 1,2 % české populace. Počet nemocných se za poslední dvě dekády zvýšil o 55 %, počet zemřelých naproti tomu mírně poklesl. Jaký vliv má rakovina na naši životní cestu? Jakou roli v boji s rakovinou hraje psychika? Má nějakou úlohu i při vzniku rakoviny? A co přesně je vlastně rakovina? V této přednášce se dozvíte základní informace o nádorových onemocněních z pohledu psychiky pacienta, o tom, čím si pacienti v jejich průběhu procházejí, proč často nejdou včas k lékaři, jaké fáze nemoci označují jako nejhorší a kdy a jakou přesně pomoc obvykle potřebují. Dozvíte se také o tom, co říkají současné psychoonkologické a psychoneuroimunologické studie o tom, jakou roli může hrát psychoterapeut při provázení onkologicky nemocných v jejich léčbě a v neposlední řadě si řekneme i něco více o samotném projektu Jak přežít rakovinu.

 

Ing. Martin Zikmund: Meditace jako psychohygiena i osobní rozvoj

Martin Zikmund je absolvent rogeriánského výcviku a Pražské psychoterapeutické fakulty. K meditacím se dostal původně prostřednictvím Kriya Yogy a Yoga Nidry a následně absolvoval několik vzdělávacích kurzů o meditaci, včetně MBSR, na univerzitách v Leidenu, Leuvenu či University of Texas Arlington.

Abstrakt:

Meditace je často využívána pro své účinky proti stresu. Jako psychohygiena je v USA doporučována i pro psychoterapeuty. Pravidelná meditace však může být důležitým nástrojem osobního rozvoje, a to jak díky adaptaci nových vyrovnávacích mechanismů, tak díky strukturálním a funkčním změnám, které způsobuje v mozku. Klinické meditační techniky jsou v USA, UK a dalších západních zemích běžnou součástí lékařské i psychoterapeutické praxe již od 70. let minulého století. K čemu všemu se meditace používá, co všechno ví věda o meditaci, jaké jsou její přínosy, rizika a jakými mechanismy vůbec účinkuje na naše tělo a psychiku? V přednášce se dozvíte nejen odpovědi na všechny tyto otázky, ale také něco o tom, odkud meditace pochází, jakých konkrétních psychologických a psychosomatických mechanismů využívá a jak se s ní pracuje v nejrůznějších psychoterapeutických směrech od analytické psychologie až po přístupy zaměřené na člověka.