doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.: Cesta od rodiny k sobě a dál: prostor pro resilienci

Vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Zaměřuje se na vývojovou psychologii, psychologii rodiny a náhradní rodinnou péči. Je šéfredaktorkou odborného elektronického časopisu E-psychologie.

Abstrakt:

Přednáška vychází z právě dokončeného výzkumu rodinné paměti, který byl realizován jako kvalitativní studie s třígeneračními rodinami. Budou diskutovány hlavní výsledky výzkumu v oblasti vzpomínání a mezigeneračních vztahů, rodinných sešlostí, tradic a rodinných hodnot. Ukázalo se, že rodinná paměť je spojena nejen s funkčností rodiny, ale i s rodinnou a osobní resiliencí. S ohledem na současnou generaci mladých lidí, kteří se často cítí neukotveni, hledají směr či pevný bod v rychle se měnícím světě, bude kladen důraz na zjištěné protektivní a resilientní faktory. Mezi nimi se zaměříme rovněž na často zmiňovanou, ale ve skutečnosti dost opomíjenou spirituální dimenzi životní cesty člověka. Sdělení má přinést nejen nové výzkumné poznatky, ale i prakticky využitelné informace.

Klíčová slova: rodinná paměť, funkčnost rodiny, resilientní faktory, spirituální dimenze