PhDr. Olga Pechová, Ph.D.: Sexuální orientace

Olga Pechová vyučuje na Katedře psychologie FF UP. V rámci své diplomové a disertační práce se zabývala sexuální orientací a genderovou identitou. V posledních letech se věnovala zejména otázkám spojených s narcismem a tématům z psychologie náboženství a spirituality.

 

Abstrakt:

Tématem příspěvku bude sexuální orientace a její vztah k dalším pojmům jako jsou sexuální či genderová identita. Autorka se bude věnovat vývoji různých modelů sexuální orientace a jejich limitům. V minulosti se vedly spory mezi stoupenci kontinuálních a dichotomických modelů sexuální orientace, zatímco v současnosti stále větší pozornost přitahují multidimenzionální modely. Kromě toho se objevuje kritika samotného pojmu sexuální orientace s odkazem na kulturní a vývojové aspekty tématu. Diskutována bude smysluplnost jednotlivých pojetí a jejich využití v psychologické praxi.