Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.:Cesta k sobě z fenomenologického hlediska

Narozena v roce 1946 ve Flájích, studium na FTVS UK a na FF-UK, obory: tělesná výchova, čeština, občanská nauka. V roce 1978 získán doktorát na FF UK, v 1985 získán titul kandidáta věd, v roce 1992 habilitována docentem. Od roku 1978 přednášela na FTVS UK,  přednáší na HTF UK a od roku 2001 též na Pedagogické fakultě UK, katedra občanské výchovy a filosofie.

 

Abstrakt:

Žijeme odpojení sami od sebe, chybí nám opravdovost, to plodí úzkost, deprese, a vyhoření. Musíme žít z vlastního pramene, život je hledání sebe sama. Bez hloubky člověk potřebuje rauš a útěk, nejsme autentičtí, dnes nechceme znát sami sebe, je to pomalé, zatímco svět letí v úprku. Jsme roztříštění, zoufale se hledáme, musíte si najít vlastní cestu, ne kopírovat ostatní, jak je nám ze všech stran podsouváno. Když je člověk sám, vyčistí se od balastu dnešní agresivní doby.