Marie Salomonová, MSci: Poznej, do čeho jdeš a nevypusť duši – víc než smysluplná praxe & dobrovolnictví

Marie spoluzaložila a vede neziskovou organizaci Nevypusť duši, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví a systematické šíření osvěty, destigmatizace a prevence duševních onemocnění.

Vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham, kde byla aktivní členkou Student Minds a v rámci univerzity se zapojila i do kampaně Time to Change.

Pro Nevypusť duši připravovala workshopy „Duševní zdravověda pro středoškoláky“, kterými již prošlo více než 1500 studentů po celé ČR a péči o duševní zdraví se snaží dostat i do skautských oddílů a vůbec kamkoli, kde je jí třeba. Zajímá se o inovativní pedagogiku, přírodní vědy a výzkum v medicíně. Do projektů Nevypusť duši vnáší jak neurovědeckou perspektivu, tak pohled dlouhodobě se léčícího pacienta.

Abstrakt:

Připravují se budoucí psychologové na nový svět multidisciplinární péče? Ve škole moc ne. Spolupráce s jinými pomáhajícími profesemi, mezi které může patřit lékař, sociální pracovník i peer-konzultant a psychiatrická sestra, je však klíčová pro pokrokovou péči o klienta. Co když ale každá z profesí mluví trochu jiným jazykem? Nevypusť duši je neziskovka, která se zabývá osvětou a prevencí v oblasti duševního zdraví a onemocnění u mladých lidí. Zároveň se také rozhodla, že si dá za cíl spojovat studenty a mladé profesionály z různých pomáhajících profesí a dám jim možnost pracovně poznat nejen sebe samotné, ale i navzájem. A to dřív, než naskočí do pracovního procesu na ostro. Všichni se potkávají jako dobrovolníci a lektoři. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním, budoucí psychologové, medici, mladí sociální pracovníci. Učí se od sebe navzájem při společných schůzkách, školeních i supervizích, spolupracují při workshopech, přednáškách a u informačních stánků. To všechno dává dohromady smysluplnou praxi a dobrovolnictví. Co kromě položky do CVčka a dobrého pocitu přináší tohle do života studenta pomáhající profese? A proč je to potřeba? Na to vám odpoví Marie Salomonová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši.