Bc. Markéta Hovorková a Mgr. Radim Koníček: Dobrovolnictví jako cesta k sobě samému i k sobě navzájem

Bc. Markéta Hovorková a Mgr. Radim Koníček: koordinátoři Projektu SPOLU.

Projekt SPOLU sdružuje studenty vybraných oborů, kteří za podpory zdravotně-sociálních profesionálů připravují volnočasové podpůrné aktivity pro lidi s duševním onemocněním. Projekt cílí také na osvětu v oblasti duševního zdraví.

Abstrakt:

Mnoho lidí různého věku se věnuje dobrovolnictví v nejrůznějších oblastech. Motivace k této činnosti je rozličná u jednotlivých dobrovolníků, jen málokdy je však hmotná. Jedním z hlavních přínosů dobrovolnických aktivit je nalézání cest k sobě samému ve smyslu lepšího poznání vlastních silných stránek i svých limitů. Dobrovolnictví pomáhá rozvíjet dovednosti, napomáhá směřování na cesty, kterými se jedinec chce ubírat. Výrazně ale také otevírá cestu k druhým lidem, k pochopení jejich potřeb, sociálnímu cítění, altruismu a podpoře bližních. Dobrovolnictví celkově pomáhá v nalézání cesty ke kvalitnímu a spokojenému životu.

Přednáška se zaměří na cesty k sobě i k druhým, které zapojení do dobrovolnictví otevírá, dotkne se také historie a možností dobrovolnické aktivity, představí činnost Projektu SPOLU a nahlédne přínos dobrovolnictví v Projektu SPOLU na osobní i profesní rozvoj během studia. Přinese také tipy, které lze v rámci dobrovolnických aktivit využít ať už pro podporu druhých, nebo sám pro sebe.