Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.: S náboženstvím na mě nechoďte, ale spiritualita – to beru!

Badatel a učitel v oborech psychologie osobnosti, klinické psychologie a psychodiagnostiky. Z jeho knih stojí snad dosud za čtení Psychologie osobnosti, Cesta životem, S Romy žít budeme, jde o to jak, a Psychologie náboženství a spirituality.

Abstrakt:

Pestrá česká (a evropská) náboženská scéna z perspektivy psychologa: O co se tu dnes hraje? Nenáboženská spiritualita z hlediska religionistiky a psychologie: Jak ji lze pojmově uchopit, empiricky zkoumat, případně i měřit? Může být spiritualita, „postmoderní potomek náboženství“, alternativou k tradičnímu náboženství v rodinné a školní výchově, jak je nabízejí skomírající církve, snad i novou šancí pro rozkládající se společnost? Jak je možno využít poznatky a metody psychologie spirituality v práci s pacienty a klienty? Důsledky pro psychologovu péči o vlastní duši.