Mgr. Ondřej Kácha, Bc. Bára Vavřichová: Úvod do design thinking

Ondřej absolvoval svá studia na Psychologickém ústavu FF MU. Jeho hlavní oblastí zájmu je aplikace poznatků z behaviorálních věd ve veřejných službách, jako je zdravotnictví, městká samospráva a zabezpečování udržitelného rozvoje. Část jeho studií strávil na Univerzitě v Groningenu (Nizozemí) a Univerzitě v Cambridge (Velká Británie), kde se nyní angažuje jako výzkumný spolupracovník v rámci Policy Research Group. Koordinoval evropský program pro studenty psychologie Junior Researcher Programme a je jedním ze spolu-zakladatelů platformy PsyHub, která sdružuje aktivní studenty psychologie v ČR. V současné době pracuje jako behaviorální výzkumník v IdeaSense.

Bára dokončuje magisterské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti pracuje v oblasti participativního designu a plánování v Univerzitním Centru Energeticky Efektivních Budov ČVUT. Ve své práci se zaměřuje na porozumění uživatelské zkušenosti a zapojení zainteresovaných subjektů do rozhodování a plánování, aby byl výsledek ušitý uživatelům na míru. V rámci PsyHub připravuje projekty se společenskou hodnotou, aktuálně se zaměřením na životní prostředí.

 

Abstrakt:

Pojďte zjistit, jak velký inovátor se ve vás skrývá. V první části nahlédneme do příběhu věcí, které změnily svět: od první počítačové myši ke službám jako Airbnb a Uber. Tyto přelomové nápady vznikly procesem, který se nazývá design thinking. Do něj v rámci workshopu nahlédneme. Ve druhé polovině workshopu si design thinking vyzkoušíme, a to v oblastech které jsou výzvou pro náš vlastní obor. Jak bychom mohli lépe propojit duševně nemocné s dalšími lidmi? Jak zvýšit spolupráci studentů psychologie napříč katedrami? Jak umožnit studentům psychologie zapojit se do řešení současných problémů, jako je změna klimatu, diskriminace nebo stárnoucí populace? “Výzvy”, kterým se budeme věnovat, si určí sami účastníci. Vítáme jak nadšené jednotlivce, tak i skupiny, které se v těchto oblastech již angažují.