Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.:Výchova bez poražených (efektivní komunikace a řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi)

Psycholožka, rodinná terapeutka, arteterapeutka, vysokoškolská učitelka a certifikovaná lektorka kurzů pro rodiče Výchova bez poražených. Provozuje soukromou psychologickou praxi a vyučuje na PF JU v Českých Budějovicích budoucí psychology a arteterapeuty. Zabývá se sociálními kontexty SPU a projektivními výtvarnými technikami v diagnostice a terapii.

 

Abstrakt:

Jak ve výchově uplatňovat respekt a nikoliv moc? Jak mohou rodiče naslouchat dětem a jak mohou vyjadřovat své vlastní potřeby? Jak řešit náročné situace s dětmi tak, aby nikdo v rodině neprohrál? Americký psycholog Thomas Gordon se věnoval právě těmto otázkám. Začal vzdělávat rodiče a poskytovat jim nástroje a dovednosti potřebné k tomu, aby si s dětmi lépe rozuměli, mohli budovat lepší vzájemný vztah a také uměli předcházet konfliktům či je řešit tak, aby všichni členové rodiny naplňovali své potřeby a cítili se doma dobře. Workshop představí tento přístup a bude se věnovat i ukázce nácviku praktických dovedností (aktivní naslouchání).