Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.: Sebepojetí pedofila a prevence zneužití dítěte

Martin Fafejta je sociolog a autor knihy „Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti“. V současnosti dokončuje výzkum mezi členy Československé pedofilní komunity, svépomocné skupiny sdružující pedofilní jedince, kteří se nechtějí dopouštět zneužívání dětí.

Abstrakt:

V případě prevence zneužití dítěte panuje obecné mínění, že pedofilní jedinec se má za každých okolností vyhýbat kontaktům s dětmi. Participanti výzkumu, členové svépomocné skupiny Česko-slovenská pedofilní komunita (ČEPEK), ovšem kontakty s dětmi neodmítali, zároveň ale zdůrazňovali, že je v nich nepřípustná jakákoli erotická intimita. Většina z nich zároveň nevyhledává dyadický vztah s dítětem, byť by šlo o vztah na kamarádské rovině. Pokud se dětem věnují, tak v rolích, kdy jde o skupinovou práci s dětmi. To je pro ně osobnostně natolik naplňující a zároveň časově náročná aktivita, že ji vnímají jako prevenci zneužití dítěte a ne zvýšení rizika zneužití. Velkou preventivní roli hraje zároveň to, že jsou členy ČEPEKu, čímž jednak přijímají teze o nepřijatelnosti jakéhokoli erotického kontaktu s dětmi a za druhé jsou alespoň virtuálně pod kontrolou ostatních členů ČEPEKu. ČEPEK má tak vůči participantům výzkumu roli kontrolní a edukační a takto se podílí na konstrukci jejich identity.