Mgr. Michaela Matušková: Stres jako nástroj poznání sebe sama

Mgr. Michaela Matušková je absolventkou Psychologie na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Současně jako psycholog působí v sociálních službách, kde pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Zastává otevřený přístup k informacím i lidem a cení si svobody v práci a v osobním životě. 

Abstrakt 

Stres je každodenní součástí našeho života a snahu o jeho zvládání můžeme považovat za jeden ze základních hybatelů vlastního chování. Psychologické pojetí tohoto jevu mimo jiné přináší výčet strategií zvládání stresu a modely reakcí při setkání se se stresory.  Ty mohou být užitečným nástrojem pro porozumění sám sobě, svému jednání a prožívání v zátěžových situacích. I přes zahlcující množství přístupů a nejednoznačnost jednotlivých pojmů v této oblasti bude koncept stresu představen ve světle možností jeho praktického využití v osobní i profesionální roli. Stručně budou v návaznosti naznačeny používané způsoby diagnostiky a intervencí.