prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.:„Antidepresiva, placebo a ropucha coloradská“

Zbyněk Vybíral (ročník 1961). Je profesorem na Katedře psychologie FSS MU, věnuje se psychoterapii, kritickému myšlení a dějinám psychologie. V poslední době vydal knihy Jak se stát dobrým psychoterapeutem (2016) nebo Co je nového v psychologii (2017).

Abstrakt:

Od minulého desetiletí se intenzivně diskutuje o prokazatelné účinnosti antidepresiv, a to zejména typu SSRI, event. SNRI. Pozornost se věnuje hlavně studiím spojeným s fluoxetinem (obchodně známým jako Prozac) a velmi nepříjemným vedlejším účinkům antidepresiv, dále bezmála duplikačnímu efektu placeba anebo také možnosti přiznaným placebem léčit. Zároveň žijeme ve světě, ve kterém stále více lidí zkouší léčbu některou z alternativních terapií. Přednáška načrtne tři příběhy. Příběh antidepresiv, příběh placebo efektu a příběh alternativních terapeutických postupů. Jak a čím se od sebe liší svět konvenční, tradiční léčby a svět léčby nekonvenční, alternativní? A mají tyto světy něco společného? – Podobné otázky si klade nad světem farmaceutického průmyslu, nutričního odvětví a nad odvětvím alternativních terapií britský lékař a publicista Ben Goldacre (viz jeho knihy Bad Science a Bad Pharma). Přednáška je také návodem ke kritickému myšlení v době, ve které máme tendenci brát mnoho informací jako prokázaných a podložených. Jako třeba tu o léčivém účinku nadechnutí jedu z jedné americké ropuchy.