Mgr. Jiří Hamerský: Sebevědomí aneb jak se nebát uskutečňovat v životě změny

Mgr. Jiří Hamerský (14. 6. 1978) vystudoval psychologii a mediální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V létech 2007 – 2010 působil jako psycholog na ženském primariátu závislostí a neurotických poruch v psychiatrické léčebně Opavě.

Od jara 2012 vede v České republice a na Slovensku semináře Nekompromisního štěstí, Školu smíchu, Šťastné vztahy a Sebevědomí.

Jiří je autorem knihy Sedm poselství – k mystickému podobenství o cestě ke štěstí, kde hlavní hrdinkou je přímo studentka psychologie a spolu s ní delfíni, napsala předmluvu paní Květa Fialová.

 

Abstrakt:

Přednáška kombinuje přístup tradiční psychologie (zejména té sociální) s duchovními naukami (řeč bude například o meditaci nebo alternativních cestách dosahování úspěchu).

Jiřího povídání (výzkumy, příklady ze života, vlastní pozorování) bývá obvykle dosti interaktivní –některé věci si účastníci hned zkouší sami na sobě.

O tom, jak tato přednáška, která je vlastně napůl workshopem, vnikla, Jiří říká: „Když jsem pracoval v psychiatrické léčebně, tak jsem vnímal, že pacientkám chybí ze všeho nejvíce dvě věci: sebevědomí a schopnost radovat se ze života. Víceméně totéž se dá říci i o většinové společnosti. Proto vidím smysl přednášet právě o štěstí a sebevědomí.“

V tomto programu o Sebevědomí Jiří ukazuje cestu, jak se z nesebevědomého člověka stát někým, kdo si je sebou více jistý (Jiří bude také sdílet část svého životního příběhu). Aneb, jak si i introvert může zamilovat davy a mluvení na veřejnosti. Velká část bude věnována rovněž tomu, jak se nebát v životě riskovat a realizovat svoje sny.


Těšit se můžete například na:

  • Tři nejlepší způsoby, jak poznat sám sebe
  • Sebepoznávací otázky
  • Vnitřní a vnější sebevědomí
  • Budování sebevědomí v praxi
  • Sebe-ocenění, zvyšování vlastní sebe-hodnoty a sebeúcty
  • Jak překonat strach a následovat hlas vlastního srdce
  • Umění přijetí
  • Umění změny
  • Co v praxi funguje a nefunguje, když se snažíme o změnu (dosažení cílů)