Bc. Martin Zupko: Psychedelika jako cesta k sobě

Martin Zupko je koordinátorem programu PsyCare, který poskytuje bezpečný prostor a první psychedelickou pomoc na festivalech, současně pracuje ve společnosti Podané Ruce v projektu Hard&Smart. Zajímá se o Harm-Reduction přístup, drogovou politiku a závislosti. Studuje psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Abstrakt:

Současný výzkum a zájem o změněné stavy vědomí neustále roste. To dokazují nejnovější poznatky z neurověd a klinické testování účinků. Medicína a psychologie znovu objevuje terapeutický potenciál psychedelických látek. Ještě rychleji na to reaguje široká veřejnost,  média a popkultura. Jedná se vždy o cestu k sobě? V jakém kontextu se bavíme o rozvojovém přístupu a kdy se jedná o zneužívání těchto látek? Cílem tohoto příspěvku je přiblížit současné otázky a výzvy, které se s rostoucím zájmem více a více vynořují. Dozvíme se, v jakém kontextu lze tyto látky využívat a jaké proměnné mají vliv na samotný zážitek. Přiblížíme si rizika i možnosti seberozvoje z pohledu laika ale i odborníka, který se s tímto tématem může setkat v praxi. Představeny budou i výsledky rozhovorů s lidmi, kteří psychedelickou zkušeností v ČR provází.