Mgr. Renata Svobodová: Psychologie změny klimatu – jak může psychologie přispět k porozumění a řešení klimatické změny

Renata Svobodová je doktorandkou na Katedře environmentálních studií FSS MU a zabývá se psychologií změny klimatu. Podílela se na výzkumu Česká veřejnost a změna klimatu a je spoluautorkou knihy Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Působí také jako redaktorka společensko-ekologického časopisu Sedmá generace.

Abstrakt:
V současnosti můžeme být svědky tzv. klimatického paradoxu – zatímco vědci stále naléhavěji informují o závažnosti změny klimatu, lidé zůstávají převážně neaktivní. Cílem přednášky je shrnout možná psychologická vysvětlení tohoto paradoxu. Představí, co říkají teorie a výzkumy o tom, jak lidé vnímají změnu klimatu, jaké emoce v nich vzbuzuje, nakolik ohrožuje naše přesvědčení, hodnoty či sebepojetí a jak toto ohrožení zmírňujeme. Bude přitom čerpat z klasických konceptů (např. kognitivní disonance, obranné mechanismy ega, coping, heuristiky) i novějších trendů (např. teorie ochranné motivace, kulturní kognice) napříč psychologickými disciplínami. Vedle shrnutí, co nám brání ve snaze zmírnit změnu klimatu, se pokusí nastínit i cesty, jak tyto překážky s pomocí psychologie překonat.