Mgr. et Mgr. Pavel Rataj: 

Workshop: Jak pracovat s nevěrou v dlouhodobých vztazích?

Přednáška: Když vztahy tápají

Manžel inspirující ženy, otec dvou dech a nervy beroucích dětí, kreativní a hledající párový psychoterapeut pracující v pražské Poradně i v privátní praxi,  konzervativní a rebelující víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR, často chybějící člen Unie psychologických asociací, novopečený učitel manželského a rodinného poradenství na katedře psychologie FFUK, občasný lektor a alchymista partnerských dovedností, autor a koordinátor projektu Cesta a život partnerství v 21. století (http://www.amrp.cz/konference2019.html).

Abstrakty: 

Přednáška: Když vztahy tápají

Zkusíme se společně zamyslet nad rozporem mezi současným věděním o partnerských vztazích a žitou praxí. Zkusíme propojit výzkumy, statistiky, teoretické koncepty s moderními poznatky z párové terapie partnerských dvojic. Ukážeme si proč stará škola vztahového poradenství již nemůže příliš fungovat. Zamyslíme se, co se pro dobrou perspektivu dlouhodobých vztahů ukazuje do dalších generací jako nezbytné. Zahlédneme skutečnost, že současné partnerství se nachází ve velmi zajímavém evolučním období. Dotkneme se hypotéz proč se manželství stále tolik rozvádějí? Budeme polemizovat nad Ratajovo troufalou hypotézou, že 50-70% dlouhodobých vztahů se rozpadá zbytečně.

 

Workshop: Jak pracovat s nevěrou v dlouhodobých vztazích?

Jako párový terapeut se setkávám s nevěrou mnohokrát za týden. Režisér lidských osudů i v tomto, velmi citlivém a zraňujícím, partnerském tématu ukazuje svou neskutečnou variabilitu. Rád bych se s vámi na tomto workshopu kreativně zamyslel nad tím, jak se dá s nevěrou ve vztahu různě pracovat a jak je důležité tuto variabilitu reflektovat. Není nevěra jako nevěra, není nevěrník jako nevěrník, není podvedený jako povedený. Není vztah jako vztah. Není poradce/terapeut jako poradce/terapeut…. Pokusíme se také ukázat nevěru jako symptom onemocnění vztahu nebo odpojení kontaktu od sebe.