doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.:Cestou k sobě

Doc. Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je akreditovaným koučem (MŠMT ČR), dopravním psychologem (MDČR), psychoterapeutem (absolvent pětiletého výcviku integrativní skupinové psychoterapie) a mentorem Europsy pro oblast dopravní psychologie. Vyučuje předměty v oblasti manažerské psychologie a poradenství, ekonomické psychologie a dopravní psychologie. Je odborným garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je žákem a účastníkem mentorského programu dopravní psychologie u profesora Ralfa Rissera (Univerzita Lund,Švédsko).
Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti dopravní psychologie. Publikoval více než 50 odborných textů v oblasti dopravní psychologie a manažerské psychologie. V roce 2009 publikoval kolektivní monografii Agresivita na cestách, v roce 2013 monografii Dopravní psychologie pro praxi (Grada, 2013), v roce 2015 monografii Metody pro dopravněpsychologické vyšetření – Posuzování psychické způsobilosti k řízení (Hogrefe, 2015), v roce 2016 Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie (UP, 2016).
Je členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti. Mezi nejvýznamnější patří Nordic Traffic Safety Academy (NTSA), The international council on alcohol, drugs and traffic safety (ICADTS), Traffic Psychology International (TPI), Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie (DGVP), nebo International Co-operation on theories and concepts in traffic safety (ICTCT).

Abstrakt: 

Dopravovat se z jednoho místa na druhé, z bodu A do bodu B, je inherentní, nebo-li
vrozenou, přirozenou lidskou potřebou. Cestujeme, přepravujeme se, hýbeme se proto,
že tím naplňujeme naši potřebu změny prostředí, kontextu, sociálních kontaktů. Jinak
řečeno, jsme na cestě. Jsme na cestě do školy, do práce, za přáteli. Ale mimo to, je tato
cesta sama o sobě cestou někam? Znáte to, sedíte ve vlaku, díváte se z okýnka a těžko
říct nad čím přemýšlíte. Všechen ten čas, cesty, když jsme se dopravovali „někam“, byly
k něčemu? Třeba cestou k sobě? Pokud jste už nad tím přemýšleli, věřte, že nejste
sami. A pokud se chcete dozvědět více, přijďte na přednášku :-).