doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.: Téma víry v psychoterapii

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. se věnuje výzkumu, výuce a klinické práci v oborech psychologie, psychosomatiky, psychoterapie a psychologické metodologie soustavně na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, příležitostně také na lékařských fakultách UK a v IPVZ v Praze.

Abstrakt:

Příspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či překážkami.

Ústředním bodem argumentace je rozlišení pravé světonázorové víry „existenciální“, založené na svobodném a odpovědném rozhodnutí a spolehnutí, od nepravé víry „funkcionální“, která slouží spíš jen náhražkovému naplňování psychologických potřeb člověka. V tomto případě může psychologické vyjasnění její motivace a psychoterapeutická podpora v realitě přiměřenějším naplňování takových potřeb učinit funkcionální víru v její úloze zbytečnou a otevřít tím cestu k osobnímu vyrovnání s otázkou víry opravdové, existenciálně zakotvené.