Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.:Zážitek odmítání vrstevníky jako překážka na cestě k sobě i k druhým

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. působí na Katedře pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se zejména temperamentem a výchovou v raném věku. Zároveň působí ve Vysokoškolské poradně JU a také ve své soukromé psychoterapeutické praxi.

Abstrakt:

Naše cesty k sobě i k druhým se vzájemně proplétají; zážitek odmítání vrstevníky může obě dvě výrazně komplikovat (je to jeden z nejpodstatnějších prediktorů psychopatologie). V první části přednášky se budu věnovat individuálním rozdílům v citlivosti k odmítnutí, za kterými stojí odlišnosti ve fyziologické reakci na ně. Rejekce spouští stejné dráhy jako fyzická bolest, to je důvodem, proč je vliv odmítání u disponovaných jedinců do jisté míry traumatizující a má tendenci přetrvávat po dlouhou dobu a nadále snižovat schopnost chovat se v kolektivu adaptivně. Další část přednášky se bude týkat toho, jak kvalita školního prostředí souvisí s mírou rejekce v kolektivu. Ačkoli určité charakteristiky disponují své nositele k odmítání druhými, kvalita školního a třídního klimatu hraje svou roli v tom, jestli i se svými zvláštnostmi budou akceptovaní, nebo jejich odmítání bude zvyšovat míru maladaptace a zážitek osamocení přispěje k nepříznivému vývoji. Na konci přednášky budu mluvit o tom, jaké faktory přispívají k překonání individuální zkušenosti s odmítáním a s nalezením cesty k druhým i sobě.