RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. : Case 4 Bayes, aneb jak ničíme vědu a výzkum špatnou politikou a zcestnou statistikou.

Tomáš Fürst studoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, momentálně pracuje na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Domnívá se, že matematika je jazykem přírodních věd a podle toho se i chová – baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů. Je překvapen, že ho za to někdo platí.

Zabývá se také zpracováním digitálních signálů a výukou různých kurzů aplikované matematiky. Zpovzdálí a s nedůvěrou sleduje aplikace matematiky ve společenských vědách, a když se to hodí nejméně, utrousí k tomuto tématu pár nevychovaných poznámek.

Abstrakt:

Poslední dobou hrozivě přibývá případů, kdy se nedaří zopakovat publikované výsledky. Něco v těle vědy a výzkumu se pokazilo. V přednášce se pokusím vysvětlit, že na vině jsou špatné incentivy v akademickém prostředí kombinované s mimořádně nešťastným způsobem statistického zpracování dat, který se dnes užívá. Mezi špatné incentivy patří excesivní tlak na množství publikací, nedostatečná motivace opakovat experimenty a nešťastná struktura středoevropského akademického prostředí, reprezentovaná zejména archaickým systémem akademických titulů. Nevhodná statistika zahrnuje frekventistický přístup k pravděpodobnosti, tedy zejména aparát testování hypotéz. Mezi výzkumníky panuje široké nepochopení interpretace výsledků testování hypotéz, mnoho z nich má sklon zaměňovat frekventistické p-hodnoty se skutečnými pravděpodobnostmi formulovaných hypotéz. V přednášce se pokusím vysvětlit, proč je nejvyšší čas začít dělat inferenci správně, tedy bayesovsky.