Přednášející:

Na konferenci Cesta k sobě se můžete těšit na řadu známých osobností, které se zabývají psychologií, ale i osobnosti, které se řadí do jiných oborů. Přednášky budou rozmanité a bohaté. Přednášející jsou postupně přidáváni.

 

 

 

RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Otto Čačka

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

 

 


 

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

 

 

 

 

 

Petr Koch

 

 

 

 

 

Mgr. Rostislav Honus

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Svobodová

 

 

 

 

 

Bc. Martin Zupko

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Hamerský

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Matušková

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

 

 

 

 

 

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

 

 

 

 

 

Bc. Markéta Hovorková, Mgr. Radim Koníček

 

 

 

 

 

Marie Salomonová, MSci

 

 

 

 

 

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

 

 

 

 

 

PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Ledvoňová

 

 

 

 

 

Ing. Martin Zikmund

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

 

 

 

 

 

Mgr. Anna Vojtíšková

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

 

 

 

 

 

Yosef Mahagna, PhD.

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Mareš