Na konferenci Cesta k sobě se můžete těšit na řadu známých osobností, které se zabývají psychologií. Ale i osobnosti, které se řadí do jiných oborů. Přednášky budou rozmanité a bohaté. Přednášející budou postupně přidáváni.

 

 

RNDr. Tomáš Fürst Ph.D. 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Otto Čačka

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

 

 


 

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

 

 

 

 

doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

 

 

 

 

Petr Koch

 

 

 

 

Mgr. Rostislav Honus

 

 

 

 

Mgr. Renata Svobodová