Studentská sekce

Studentská sekce poskytuje prostor studentům bakalářských a magisterských programů oboru psychologie prezentovat zajímavá témata či výsledky svých vlastních prací širokému publiku z řad nejen studentů.

Studentská sekce poskytuje prostor studentům bakalářských a magisterských programů oboru psychologie prezentovat zajímavá témata či výsledky svých vlastních prací širokému publiku z řad nejen studentů.