Česká asociace studentů psychologie, z.s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména.

Asociace je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie v České republice a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci. V současné době je Česká asociace studentů psychologie, z.s. aktivní na pobočkách v Olomouci, Ostravě, Praze a Českých Budějovicích.

Jednou z největších událostí pořádanou ČASP, z.s. je celostátní studentská konference, jejíž základní kameny byly položeny v roce 2004, kdy se konala první konference na téma Uplatnění psychologa v praxi. Právě tato konference započala tradici pořádání pravidelných studentských konferencí ČASP, z.s. a položila tak základy této výjimečné události, kde se setkávají odborníci, studenti psychologie z České republiky i Slovenska, osoby z praxe a další aktivní psychologická i nepsychologická veřejnost.

S postupem času si konference vybudovala své jméno a v současné době se těší podpory jednotlivých kateder psychologie (např. Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či Katedry psychologie Univerzity Karlovy), univerzit, odborných psychologických organizací (např. Unie psychologických asociací) a dalších nestátních organizací.

Pro přehled jmenujme jednotlivá témata konferencí:

2019  Konference Cesta k sobě

2018   Konference štěstí
2017    Diagnóza strach
2016    Láska ve 21. století
2015    Moc emocí
2014    Quo vadis, psychologie? Aktuální trendy v psychologii
2013    Svoboda myšlení aneb kreativita (ne)všedních dní
2012    Aby vaše práce byla radost
2011     Za hranice dobra aneb psychologie zločinu
2010    Mám to pod kontrolou aneb cesta k (ne)závislosti
2009    Sex, o nás vás i vás…
2008    Neurony a/nebo duše
2007    Psychologie dnes a zítra
2006    Rozpor mezi teorií a realitou
2005    Klient a my
2004    Uplatnění psychologa v praxi

Vedle této významné události pořádá ČASP, z.s. další kurzy a semináře, které mají za cíl zvyšovat odbornou způsobilost budoucích psychologů. Jmenujme například kurzy projektivních technik, kurzy krizové intervence a mnohé další.